ละครเวทีมาตั้งแต่ยุคอะไร จุดเด่นของละครเวทีคือ

ละครเวทีมาตั้งแต่ยุคอะไร จุดเด่นของละครเวทีคือ

ละครเวที หรือเรียกอีกอย่างว่า ละครเพลง เนื่องจากจะเน้นย้ำการร้องมากกว่าการพูดบทสนทนาเพียงอย่างเดียว มีหลักฐานปรากฏให้มีความคิดเห็นว่า ละครเวทีมีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ Aristotle ก็ได้บันทึกไว้ว่าละครเวทีของภาษากรีกนั้นเริ่มแรก เป็นหนึ่งในกิจกรรมอันมีความสัมพันธ์กับรากฐานของวัฒนธรรม โดยจุดเริ่มต้นและจุดแข็งของละครเวทีเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ชมกับนักแสดง โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ชมรวมทั้งนักแสดงนี้จะดำเนินไปพร้อมๆกับเรื่องราว ซึ่งความเชื่อมโยงในลักษณะนี้ไม่มีปรากฏในภาพยนตร์ เนื่องมาจากภาพยนตร์เป็นสิ่งที่สร้างมาเสร็จแล้ว ก็เลยไม่อาจจะตอบสนองกับผู้ชมซึ่งอยู่ข้างหน้าได้ เพราะนักแสดงในภาพยนตร์ ไม่บางทีอาจได้ยินเสียงของผู้ชม หรือรับทราบถึงตัวตนของผู้ชม ไม่ว่าผู้ชมจะมีปฏิกิริยาเช่นไรก็ไม่มีผลใดๆ

ละครเวทีมาตั้งแต่ยุคอะไร จุดเด่นของละครเวทีคือ

ละครเวที ประพันธ์บทโดยคนเขียนบทละคร เป็นหนึ่งในงานที่อยู่ในวงการวรรณกรรม โดยมากแล้วมักมีบทสนทนาระหว่างนักแสดง โดยปรากฏอยู่ในรูปแบบของการแสดงมากกว่าการอ่าน โดยละครเวทีในสมัยก่อน มีความแตกต่างจากละครเพลง ซึ่งย้ำการร้องมากกว่า หากแต่ในตอนนี้การแสดงจำพวกนี้จะใช้คำขอกับบทสนทนาสลับกันไป

โดยเอกลักษณ์ของละครเวที คือ การแสดงสดบนเวที อันประกอบด้วย ฉาก, แสง, สี, เสียง และเนื้อเรื่อง อันเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างละครทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเวที เนื่องจากมันคือ สิ่งที่กำหนดองค์ ให้ประกอบอื่นๆ ทุกอย่างในละครเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น โครงของเรื่องหรือแม้แต่นักแสดง

สนับสนุนการจัดทำโดย เล่นง่าย จ่ายจริง สมัครw88