ที่ว่ากว่าจะเป็น”นิทาน”

ที่ว่ากว่าจะเป็น"นิทาน"

วันนี้ w88 จะมารู้เรื่องการเกิดนิทาน กว่าจะเป็นนิทานนั้นมีความเป็นมาอย่างไร การถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่กันในกลุ่มมนุษย์นั้น อาจพูดได้ว่าเริ่มขึ้นพร้อมด้วยการกำเนิดภาษาพูด นับเป็นจิตวิทยาความจำเป็นเบื้องต้นของคนเรา ที่อยากติดต่อสื่อสารกับบุคคลรอบกาย เล่าประสบการณ์ ความเชื่อถือ ความกลัว เพื่อแลกเปลี่ยนหรือสืบสานต่อรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อย

“นิทาน” เอาไว้ในหนังสือคติชาวบ้านว่า นิทานเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เพื่อความสนุกสนานร่าเริงเบิกบานใจ ผ่อนคลายไม่ให้เกิดความตึงเครียด เพื่อเสริมความเลื่อมใสในศาสนา เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคติเตือนสติ ช่วยอบรมสั่งสอน ช่วยทำให้รู้เรื่องสภาพแวดล้อมแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เรื่องราวของนิทานเป็นเรื่องนานาจำพวก บางทีอาจเกิดเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงภัย ความรัก ความขุ่นเคือง ชิงชัง อิจฉาริษยา เคียดแค้น ตลกโปกฮา หรือเรื่องแปลกประหลาดแตกต่างจากปกติธรรมดา ผู้แสดงในเรื่องก็มีลักษณะต่างๆกัน บางทีอาจเป็นคน สัตว์ เจ้าฟ้าหญิง พระราชโอรส อมนุษย์ แม่มด นางฟ้า แม้กระนั้นให้มีความรู้สึกนึกคิด การกระทำต่างๆเสมือนคนธรรมดาทั่วไปหรืออาจจะราวกับที่พวกเราต้องการจะเป็น เมื่อนิทานตกไปอยู่ในเขตแดนใดก็มักมีการปรับเรื่องราวให้กับสภาพแวดล้อมของถิ่นนั้น นิทานในแต่ละแคว้นก็เลยมีเรื่องราวส่วนมากคล้ายกันหมายถึงภาวะความเป็นคน อารมณ์ ความรู้สึกรัก เกลียดชัง ความโง่ เฉลี่ยวฉลาด ตลกโปกฮา เคียดแค้น หรือทุกข์ สุข ส่วนเนื้อหาจะต่างกันไปบ้างตามสิ่งแวดล้อมและอิทธิพลของวัฒนธรรมความเชื่อถือของ แต่ละท้องถิ่น

ที่ว่ากว่าจะเป็น"นิทาน"

เมื่ออารยะธรรมของคนเราปรับปรุงสูงมากขึ้นก็เลย ผลิตผลที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาพื้นเมืองที่ประดิษฐ์ขึ้นในลักษณะต่างๆโดยใช้ภาษา เป็นสื่ออีกทั้งในลักษณะของมุขปาฐะรวมทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ เพลง นิทาน ภาษิต เพื่อสร้างความรื่นเริงใจในแคว้น เสนอแง่คิด คติสอนใจสำหรับในการดำรงชีพ การศึกษาเล่าเรียนวรรณกรรมประจำถิ่นจะช่วยทำให้รู้เรื่องวิถีชีวิต ค่าความนิยม ความเลื่อมใสของบรรพบุรุษ วีรบุรุษหรือวีรสตรีที่ยกย่องประจำท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานความนึกคิดรวมทั้งความประพฤติของคนภายในสมัยนั้น